MASTAV SK s.r.o - hydroizolácie plochých striech materiálmi na báze PVC fólií včítane klampiarskych prvkov z poplastovaných plechov

STAVEBNÁ FIRMA MASTAV SK s.r.o

Stavebná firma začala realizovať stavebné a izolačné práce v roku 1995. Od roku 2008 pôsobíme pod novým menom Mastav SK s.r.o.. Naším hlavným zameraním je oblasť vodotesných izolácii stavieb a zosilnenie nosných konštrukcii.

HYDROIZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH

Firma MASTAV SK s.r.o realizuje hydroizolácie plochých striech materiálmi na báze PVC fólií včítane klampiarskych prvkov z poplastovaných plechov.

Používame nasledujúce strešné PVC fólie - Sikaplan, Trocal, Fatrafol.

ZOSILNENIE NOSNÝCH KONŠTRUKCII

Vysokopevnostný systém Sika CarboDur na dodatočné zosilnenie betónových, oceľových a drevených konštrukcii predstavuje vrchol v danom segmente. Systém nachádza uplatnenie pri spevnení nosných konštrukcii z dôvodu poškodenia, zvýšenia pevnosti, chybe pri realizácii alebo projektovaní, zmene statického systému.Medzi najväčšie výhody patrí veľmi vysoká pevnosť, minimálna vlastná hmotnosť, minimálna konštrukčná výška, trvanlivosť, nepodlieha korózii. V prípade potreby je možné Sika CarboDur lamely chrániť náterom, omietkou, alebo protipožiarnym materiálom.

IZOLÁCIE SPODNÝCH STAVIEB

Aplikácia PVC a PE fólií určená k izoláciam pozemných, podzemných a vodných stavieb proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode

CHEMICKY ODOLNÉ IZOLÁCIE

Realizácia izolačných systémov na báze PVC fólií, PE fólií, epoxidocementových výsprávkových mált a epoxidových náterov z produkcie fa SIKA. Použitie v poľnohospodárskych stavbách, v skladoch priemyselných produktov, na benzinových čerpadlách a havarijných záchytných nádržiach, izolácie podzemných nádrží a šácht.

REALIZOVANÉ STAVBY FIRMOU MASTAV SK s.r.o

OD TESCO Košice - zosilnenie železobetónového stropu a prievlakov uhlikovými lamelami Sika CarboDur.

Supermarket Billa Košice - hydroizolácia plochej strechy, PVC fólia Fatrafol 810 ktorá sa mechanicky ukotvila do vyspadovaného betonového podkladu, geotextília Tatratex.

Poštová banka Košice - hydroizolácia strechy PVC fóliou Fatrafol 810, montáž nových klampiarských prvkov a strešných vpustí, klampiarske výrobky z poplastovaného plechu Viplanyl a ochranná vrstva geotextília Geofiltex.

Tatra banka Košice - hydroizolácia strechy PVC fóliou Rhenofol, montáž nových klampiarských prvkov a strešných vpustí, klampiarske výrobky z poplastovaného plechu.

SCP Ružomberok - izolácia spodnej stavby, PVC fólia Fatrafol 806, ochranná vrstva z geotextílie Tatratex. Konečná úprava železobetónovej záchytnej vane bola realizovaná chemicky odolného náteru Sikagard 63 s podkladnou hmotou Sikagard 720 - EpoCem.

VSŽ Oceľ spol. s.r.o. Košice - hydroizolácia plochej strechy PVC fóliou Sikaplan 15 G, montáž tepelnej izolácie Nobasil JPS-T, klampiarske výrobky z poplastovaného plechu SIKA a ochranná geotextília Geofiltex.

Autocentrum MOBIL STAR Košice - realizácia tepelnej izolácie doskami Nobasil, hydroizolácia plochej strechy PVC fóliou Fatrafol 810 mechanicky ukotvenej do dreveného záklopu, ochranná vrstva z geotextílie Tatratex.

Rodinný dom Byster - hydroizolácia pochôdznej plochej strechy PVC fóliou Fatrafol 808 zelenej farby, ochranná vrstva z geotextílie Tatratex v dvoch vrstvách.

Hrádok mäsokombinát Lučenec - izolácia spodnej stavby skladu ropných látok, na tejto stavbe bola použitá PVC fólia Fatrafol 806 a geotextília Geofiltex.

MKW Prešov, skladová hala - izolácia plochej strechy, na hydroizoláciu bola použitá PVC fólia Fatrafol 810, ktorá sa mechanicky ukotvila do vyspadovaného trapezového plechu. Dodávka amontáž svetlíkov Kappa.

Bytový dom Prešov - izolácia plochej strechy, na hydroizoláciu bola použitá PVC fólia Fatrafol 810, ktorá sa mechanicky ukotvila do jestvujúcej skladby. Na odstránenie zabudovanej vlhkosti boli použité odvetracie komíny.

Fakultná nemocnica LP Košice - izolácia plochej strechy, na hydroizoláciu bola použitá PVC fólia Fatrafol 810, ktorá sa mechanicky ukotvila do jestvujúcej skladby. Na farebné odlíšenie komunikačných plôch bola použitá PVC fólia Fatrafol 808 zelenej farby.

^^ hore

Created by rollyweb.sk